Amalgame

Une Saint-Jean inoubliable (Texte en créole)

Suite aux événements de la Saint-Jean, je sens que la communauté a besoin de ventiler sa frustration. Alors j’ai écris ce texte dans ma langue natale, pour mieux exprimer ce que je ressentais cette journée là.

Nan lang franse, gen yon ti pawòl ki di : « Yon imaj ka di anpil koze ». Se pou tèt sa, mwen pral eseye fè yon ti koze avèk nou pou mwen di nou kijan’m te santi’m jounen 24 juin 2017 sa’a. Leu map gade’w, jenès ayisyen, kap pouse yon cha, menm leu se yon cha alegorik, avèk vye ranyon sou’ou, dizon di se « parchemins », mwen pa ka pa songe kijan zansèt ou yo te soufri leu yo te esklav. Kijan yo te dwe redi anba solèy, lapli e latriye, pandan kolon blan yo tap pran plezi yo, tap banboche, tap gagote sa yo pat travay pou li’a. Jounen jodya, « kolon’an ap gete pitit nou yo ». Se pou sa mwen santi’m vekse, estomake leu map gade espectak sa’a. Adje… Se pa ti sezi, m’pa sezi…Chòk la rèd anpil. Depi dat 24 juin sa’a, yo mande padon, paske yo di, yo pat vle fè pèsonn mal. Men sa yo pap jan’m songe di, sè ke esklav sa yo, se yo menm ki te kale Napoleon ak tou akolit li yo. Esklav sa yo fè anpil sakrifis, malgre tout enjistis yo fè yo pou yo peye pou endepandans yo te fi’n genyen ak fòs kouraj yo. Gen moun ki ka di : Ah, men Ayiti se yon ti peyi, ki pòv met sou li, men sa nou konnen tou « Sak nan vant ou, se li ki pa’w », en franse yap di: « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras »! Kidonk ti peyi pòv sa’a vo plis pase 3 pwojè ki pa janm ka wè jou, epi nou konnen dènye’a se moun fek vini yo ki fè sa, nou vle pale de zanglè yo avèk ti group moun divès lot peyi yo. Sa fè’m songe fab : « La cigale et la fourmi ». Sigal la pran plezi’l ap chante nan bon tan, epi li tap meprize ti foumi’an, ki li menm tap ranmase pwovizyon pou move tan, se konsa sigal la vi’n de bra balan leu tan fredi rive. Repons foumi’an toujou fè’m pantan, leu sigal la mande’l mange pandan tan fredi yo : « Se pa chante ou tap chante, kite mele’m, danse kounye’a ! » Jèn gason ayisyen, yo pat wè sa te bon pou envite’w vi’n fete vre, se pa yon pèp ti foumi ou ye ? Pèsonn pa fè ka de ou. Men sa ki bèl la, se paske foumi’an konnen li ka leve plis pase 10 fwa sa li pese. Kite yo desann ou epi eksplwate fòs fizik ou, lespri ou, emosyon ou e pa bliye ou chage fòs jistans’w ka van’n. Kontinye fè edikasyon’w, paske sa yo pa di’w, se sa kap ba’w libète tout bon. Manman’m te toujou renmen di : Poukisa bourik fè pitit? Se pou ede’l pote chay ! Men manman ou pat jan’m di’m ke chay ki pi lou’a se jan yap gade’m avèk mepriz, avèk awogans, avèk jalouzi. Poukisa ou pat di’m, ke chay ou tap pale’a se te yon chay moral. Men sa pa grav, paske papa’m toujou di : « Men anpil, chay pa lou ». Pou’m fini, moun parad yo tap chante : « Moun peyi’a, jou nou rive » (Gens du pays, c’est à ton tour), men de ki peyi nap pale la’a menm ?
Par : La grande famille Amalgame
——————————–
Si vous voulez la version française du texte, veuillez écrire à la page Facebook d’Amalgame. Nous vous le transmettrons.
——————————–
Nous recevons des textes de collaborateurs spontanés. Tu veux soumettre le tien? Écris à questions@amalgame.info

Suivez-nous sur Facebook

Abonnez-vous à notre infolettre

Wishbone

Amalgame vous recommande